Første gang prisen gis til bærprodusenter 

Nordland landbruksselskap deler årlig ut en pris for veldrevet gårdsbruk i Nordland.

Vi sakser fra styrets begrunnelse:

Styret i Nordland landbruksselskap vil særlig trekke fram følgende: Brukerparet har med utgangspunkt i et svært begrenset ressursgrunnlag på gården vist en enestående evne til å skape en lønnsom og veldrevet bedrift.

Dette til tross for at beliggenheten medfører store avstander med tanke på salg av varer og tjenester. Gården utgjør et svært positivt element i denne forholdvis lille bygda, og er av stor betydning for lokalmiljø og næringsliv på stedet.

Gården drives på en miljømessig god måte og leverer produkter av god kvalitet. Det er et stort mangfold i produksjonen, der bærproduksjonen er det som danner grunnlaget for den øvrige virksomheten.

Brukerparet har vist et stort engasjement i lokalmiljøet og har et betydelig samarbeid med andre lokale aktører med tanke på et helhetlig tilbud til fastboende og besøkende.

Brukerparet er gode formidlere. I tillegg mener styret at det er viktig å skape oppmerksomhet om produksjonen av bær og grønt, og synliggjøre at dette er en produksjon med økonomiske og markedsmessige muligheter.

Prisen er ikke tidligere gitt til bærprodusenter, og det er denne gangen lagt vekt på å få fram mangfoldet i nordlandslandbruket ved å trekke fram grøntproduksjon.

Vi gratulerer!

Kriterier og begrunnelse

Prisutdelingen vil skje på ungdomshuset på Strøksnes torsdag 22. september kl. 11.00.

Da vil også hele kommunestyret være til stede, og både deres ordinære møte samme sted fra kl. 0900 og prisutdelingen vil bli streamet.

Åpent fagseminar

Overrekkelse av pris for veldrevet gårdsbruk innleder en bolk med fagseminar, som er åpent for alle.

NB!  Av hensyn til matservering må påmelding sendes til daglig leder John Kosmo, e-post: john.kosmo@online.no eller sms tlf. 926 31 484 innen 15. september

Program fagseminar