Bostøtteordningen er styrket

Regjeringen og SV har avtalt å styrke bostøtten, slik at flere med lave inntekter og høye boutgifter kan få bostøtte til høye strømutgifter.

Tiltaket gjelder utbetalinger i januar, februar og mars. Foreløpige beregninger viser at de nye bostøttemottakerne vil motta i gjennomsnitt 1100 kroner i støtte pr. måned.

Husbanken har utsatt søknadsfristen knyttet til utbetalingen i januar til 31. desember, slik at flest mulig skal rekke å søke.

For å få utbetaling i januar, er det svært viktig at du som ikke allerede mottar bostøtte, søker innen 31. desember. Du som allerede mottar bostøtte, trenger ikke søke på nytt.

Mer om dette, med link til elektronisk søknad:

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter