Kurset er tilpasset forskrift om brannforebygging

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på kurset. Kursavgiften er 5.000 kroner, og lunsj er inkludert. Kurset holdes på brannstasjonen i Bodø mandag 8. og tirsdag 9. april.

NB! Ansatte i Sørfold kommune som ønsker å delta, skal melde sin interesse via sin leder, dette også for å avklare dekning av kursavgift.

Andre som leser dette og som ønsker å delta, melder seg på til kurs@saltenbrann.no

Innhold i kurset:

 • Eiers og brukers ansvar
 • Brannvernleders oppgaver
 • Enkel brannteori
 • Tekniske og organisastoriske tiltak
 • Aktive og passive tiltak
 • Lover og forskrifter
 • Oppbygging av dokumentasjon
 • Skjema og sjekklister
 • Enkel risikoanalyse
 • Brannstrategi
 • Innføring i, og bruk av slukkemidler

Målgruppe for kurset er eiere av bygg, HMS-ansvarlig, verneombud, brannvernleder samt personell og ledere som har fått roller i det forebyggende brannvernarbeidet, både på eier – og brukersiden.