Sørfold kommune ved ordfører Gisle Erik Hansen fikk denne uka overlevert sluttrapporten fra NK-Nett ved avdelingsleder IKT Vemund Kristiansen og prosjektleder Roy Arne Ersvik Johnsen, ved ferdigstilling av bredbåndsprosjektet, som det ble inngått kontrakt om bygging av senhøsten 2021.

Ordfører og NK-nett representanter
Fornøyde partnere med utsikt til kake. Roy Arne Ersvik Johnsen (t.v.), ordfører Gisle Hansen og Vemund Kristiansen.

Bedre dekning og flere valgmuligheter

NK-Nett har nå sluttført byggingen av tre nye master for levering av bredbåndsnett til fastboende, fritidsboliger og næringsbygg i bygdene:

  • Engan-Elvkroken-Sørfjorden
  • Gyltvik-Kvarv
  • Megården-Andkilen-Nedre Evjen

Mastene er i tillegg til sikker strømforsyning med batteripakker, også utstyrt med små vindmøller og solcellepaneler. Dette både for å spare kostnader i framtiden, men først og fremst for den miljømessige gevinsten en har ved at terrenginngrepene reduseres betydelig.

Trådløs bredbåndskommunikasjon

NK-Nett har etablert bredbåndsløsning som benytter kun radiokommunikasjon, dvs. trådløs kommunikasjon mellom sender i mast og kundene. Utenom de tre mastene som er ferdigstilt i år, har NK-Nett tidligere etablert master i Djupvik, på Løkthaugen, Seljeåsen, Straumen skole, Røsvik (Middagshaugen) og Ånsvik.

Spleiselag

Nordland Fylkeskommune har bevilget 3 mill. kroner til denne utbyggingen, og Sørfold kommune har bidratt med kr. 1 250 000,- fra næringsfondet.

Bredbåndsdekning i Sørfold begynner nå å bli ganske god, tatt i betraktning kommunens utfordrende terreng. Et av de positive resultatene ved denne siste etableringen, er at befolkningen mange steder nå har fått flere leverandører å velge mellom.

NK-nett mast
Ei av mastene fra NK-nett. Denne er plassert i Evjen.

 

Mer detaljer om utbygginga og flere bilder, er å finne i sluttrapporten du kan laste ned her.