Mørsvik er et av fokusområdene for bredbåndsutbygging i Sørfold, dette er fra Storeidet. Foto: Liv Reffhaug.

Leverandører kan gi tilbud på ett eller flere områder

Pristilbud på bredbåndsutbygging gjelder følgende områder i Sørfold, som i prosjektet er definert som fokusområder:

  • Mørsvik
  • Kobvatn
  • Nordfjord
  • Bonnådalen
  • Strøksnes
  • Ånsvik – Furnes – Djupvik

Konkurransegrunnlaget er lagt ut i Doffin, som er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser.

Nettsiden Doffin skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

Frist for å levere tilbud er satt til 12. juli kl.12.00. Leverandører kan gi tilbud på ett eller flere av de angitte områdene.

Valg av leverandør(er) vil skje 16. august.

Anskaffelsen vil bli gjennomført i henhold til Lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016.

Sørfold kommune har fått 3 millioner kroner fra Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) til utbygging av bredbånd i kommunen.