Bildet: Mastemontering i Ånsvik.

Mulig også for beboere Straumen – Helland å knytte seg til

–  De siste mastene i Djupvik og Middagshaugen (høyeste punkt før Røsvik) er løftet på plass med helikopter. Strømkabler er lagt fram til mastene, nå venter vi på strømtilkobling for de nye abonnentene, sier Espen Arnesen i NK-Nett.

Det er dette firmaet som vant anbudskonkurransen om utbygging av bredbånd på strekningen Djupvik – Røsvik og Strøksnes.

De har hatt møter med befolkningen i området, og har inngått avtale med en del kunder.

Når det gjelder Straumen – Helland, er dette området ikke med i prosjektet, men Arnesen forteller at det likevel er mulig for interesserte beboere i dette området å knytte seg til deres bredbåndsløsning. 

På Løkthågen har firmaet en mast fra før av. Denne er nå ytterligere forbedret, blant annet med ny nødstrømsløsning.

Denne masten skal speile signalene fra mast på Straumen skole, slik at man kan tilby bredbånd til flest mulig.

For kontaktinformasjon og nærmere opplysninger, se

NK-Netts nettsider

Når det gjelder bredbåndsutbyggingen nord i kommunen, er denne også i rute. Vi kommer tilbake med egen artikkel om dette.