Storeide, Mørsvik

Storeide, Mørsvik. Foto:LivReffhaug

Har valgt ut fokusområder for nytt og forbedret tilbud

Fra kommunens ståsted handler dette både om beredskap og bredbånd generelt.

Dekningsanalysen som er foretatt, viser at Mørsvik har hele 55 husstander uten grunnleggende bredbåndstilbud.

Bygda er derfor blant områdene som prioriteres i søknaden, sammen med Kobbvatn, Bonådalen og Nordfjord. Dette er fokusområder når det gjelder nytt tilbud.

Valgte områder for forbedret tilbud er Ånsvik, Furnes, Djupvik og Strøksnes.

Internett en forutsetning for deltakelse i samfunnet

–  Mangler i grunnleggende infrastruktur gjør det mindre attraktivt å bosette seg i kommunen, og for eksisterende beboere skaper dette potensielt store problemer.

Manglende mulighet for tilknytning skaper også store problemer for lokalt næringsliv og vanskeliggjør nyetablering.

Tilgang til internett er i dagens samfunn helt nødvendig - for å levere skoleoppgaver, betale regninger, hente støtte fra NAV eller delta i samfunnet forøvrig.

Dette skriver næringssjef Gerd Bente Jakobsen og IT-ansvarlig Helge Nikolaisen blant annet i søknaden som nå er sendt til Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

I  søknadsprosessen har kommunen hatt dialog med grendelag og befolkningen for øvrig.

Dette samarbeidet vil fortsette.

Før søknaden ble ferdigstilt, lå saken på høring i hele april, der alle ble invitert tli å komme med innspill. Det var også åpent  informasjonsmøte i høringsperioden.