Bonådalen

Bonådalen er blant områdene som foreslås prioritert i årets søknad om tilskudd til bredbåndsutbygging.

Regjeringa har gitt Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (NKOM) oppgaven med å administrere den statlige tilskuddsordninga for utbygging av bredbånd.

Kommuner og fylkeskommuner har mulighet til å søke om tilskudd.

Status i Sørfold kommune 

Sørfold kommune arbeider for at innbyggerne skal ha et godt tilbud om digital kommunikasjon både gjennom fast- og mobilnett.

Flere områder har utbygd fiber- eller DSL-løsninger med god hastighet, men flere områder gjenstår. I tillegg til tilbud via fast linje vil også mobilnett og trådløse løsninger kunne gi gode tilbud på datatrafikk.

Sørfold kommune skal søke NKOM om tilskudd til utbygging av bredbånd i 2017.

Kommunen vurderer å søke for områdene Bonådalen, Nordfjord, Hammerfall - Røsvik, Styrkesnes, Mørsvik og Kobbvatnet.

Kommunen har skjønnsmessig valgt ut og vil vurdere disse områdene i henhold til tilskuddsordningens søknadskriterier.

Søknadskriterier

Det er 6 kriterier som legges til grunn for søknadene:

  • Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
    (4 Mbit/s)
  • Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Kommunen vil utrede alternative løsninger for områder som etter vurdering utelukkes fra årets søknad. 

Det kreves at områder planlagt for utbygging skal legges ut til offentlig høring i minimum én måned. Høring på kommunens nettside foreligger fra 30. mars.

Innbyggere, grunneiere og bedrifter inviteres til å komme med innspill i forbindelse med søknaden. De som ønsker å uttale seg må gjøre dette senest 30. april 2017.

 NKOMs dekningskart 

Veiledning til dekningskart

Innspill kan sendes via skjemaet nederst i artikkelen her, eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Du kan også sende merknader med vanlig post til: Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen.