På denne tomta mellom Strandmyra og elva  på Straumen planlegges et boligkompleks med flere omsorgsleiligheter.

Formannskapet behandlet budsjett 2017 i møte 28. november.  Her er formannskapets innstilling til kommunestyret:

Formannskapets budsjettvedtak med tiltaksliste

Betalingssatser 2017

Gebyrer teknisk 2017

Papirutgave av budsjettdokumentene ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset, samt på biblioteket.

Se også:

Investeringer 2017-2020

32 millioner kroner til bygging av nye omsorgsboliger

–  Vi blir flere eldre i årene som kommer, skriver rådmann Ørjan Higraff blant annet i sine innledende kommentarer til neste års kommunebudsjett.

 Kommunen må møte denne utviklingen, og det er satt av 16 millioner kroner på investeringsbudsjettet i 2017 og det samme i 2018 til bygging av nye omsorgsboliger på Straumen.

Siden formannskapets budsjettbehandling har rådmannens forslag som utgangspunkt, ligger også rådmannens budsjettforslag her.

Dokumentet nedenfor inneholder:

  • Innledning
  • Investeringer, rådmannens forslag
  • Enhetenes budsjettkommentarer
  • Hovedoversikt

Rådmannens budsjettforslag (pdf)

Driftsbudsjett 2017 i tall:

NB! Tallene i budsjettet er foreløpig  ikke oppdatert i forhold til formannskapets tiltaksliste.

Politisk virksomhet

Rådmannens stab/fellesutgifter

Oppvekst

Helse

NAV

Omsorg

Kultur

Livssynsutgifter

Teknisk

Skatt, ramme og finans