Illustrasjonsfoto: Det er politisk enighet om at det bør bygges ny barnehage på Straumen, men tidspunkt for dette er ikke avklart foreløpig.

Her er noen av barna på tur i Seljeåsen.

Ligger til ettersyn til 20. desember

Formannskapet behandlet driftsbudsjettet 30. november og investeringsbudsjettet 27. november.

Siden formannskapets forslag skal ligger til offentlig ettersyn i minst 14 dager, er kommunestyremøtet utsatt til onsdag 20. desember.

Da blir neste års budsjett vedtatt. Som vanlig er dette møtet åpent for publikum, og det starter kl. 10.00.

Sted: Rådhussalen, Straumen.

Formannskapets innstilling til budsjett består av flere saker:

Gebyrer kommunalteknisk område 2018

Betalingssatser 2018

Investeringsplan 2018-2021

Driftsbudsjett 2018

Grunnlaget for politisk behandling er rådmannens forslag til budsjett:

Rådmannens budsjettforslag,

Dette inneholder:

  • Innledning
  • Tiltaksliste
  • Enhetenes budsjettkommentarer
  • Detaljert driftsbudsjett.

Budsjettet  i papirutgave ligger på servicekontoret, Rådhuset og på biblioteket.