Illustrasjonsfoto: Renovering av Rådhuset er et av prosjektene i investeringsplanen, og er også behandlet som egen sak. Det er ikke bestemt når arbeidet skal starte.

Budsjettet ligger fortsatt til offentlig ettersyn

Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 ligger til offentlig ettersyn fram til 19. desember.

Høringsuttalelser som kommer inn, legges ut her etter hvert som de blir journalført.

Pr. 19. desember er det kommet inn to:

Uttalelse fra Utdanningsforbundet

Høringsuttalelse fra MFO og Fagforbundet

(MFO står for Musikernes Fellesorganisasjon.)

NB!  Uttalelser og innspill som kom inn tidligere i budsjettprosessen ligger i innkallingen.

I tillegg til budsjett og økonomiplan, står en rekke andre saker på sakskartet, blant annet plan for kommunens realfagsatsing.  Her er link til innkalling og saker:

Saksdokumenter til kommunestyret 20. desember 2017

Møtet avholdes i Rådhussalen onsdag 20. desember kl. 10.00, og er som vanlig åpent for publikum.

Se også:

Budsjett til offentlig ettersyn