Hvor skal ny barnehage på Straumen bygges?

Som vanlig er møtet åpent for publikum.

Innkalling med saksdokumenter

Budsjett 2019 og investeringsplan 2019-2022 skal behandles på dette møtet, etter å ha ligget til offentlig ettersyn siden formannskapets behandling 29. november.

Valg av tomt til ny barnehage på Straumen står også på sakslisten. Siden denne problematikken har sammenheng med framtidige arealer for idrett i Straumenområdet, ligger den bestilte tilstandsrapporten for Lakselva idrettsanlegg som vedlegg til saken, slik at politikerne har mulighet til å vurdere ulike behov og hensyn i sammenheng.

Kommunen har nylig mottatt denne rappporten, som er utarbeidet av siv. ing. Sven Aune AS.

Etter nyttår, vil det blir fremmet en egen sak om Lakselva idrettsanlegg.

Se også:

Budsjett til ettersyn