Sørfold kommunestyre møtes torsdag 15. desember kl. 10.00 i Rådhussalen.

Innkalling med saksdokumenter

Møtet er som vanlig åpent for publikum.

Formannskapets budsjettforslag har ligget ute til offentlig ettersyn fra 25. november til 12. desember.

Innen fristens utløp har det kommet inn to uttalelser:

Høringsuttalelse fra Creo

Høringsuttalelse fra Fagforbundet

I høringsperioden er budsjettforslaget behandlet i Råd for personer med nedsatt funksjonsevne 28.11.22 og i ungdomsrådet 30.11.22.

Behandling i disse rådene er innarbeidet i saksframleggene.