Bildet: Her kommer det busskur. Foto: Sørfold kommune.

Flere ønsker enn Statens vegvesen har ressuser til å bygge

Før sommeren ba Statens Vegvesen om en prioritert liste fra kommunene for plassering av nye busskur.

Sørfold kommune formidlet dette videre ut til innbyggerne via hjemmesiden, og det kom inn mange forslag.

Deretter sendte kommunen en liste med 9 ønsker, der busskur ved innkjøring til boligfelt i Storbakken, Røsvik sto øverst.

Nylig kom det tilbakemelding fra Statens vegvesen, som innvilger nr. 2 på kommuens pioriteringsliste: Busskur i Djupvik der veien over Seljeåsen kommer inn på Røsvikveien.

–Ønsker om busskur er flere enn vi har ressurser til å bygge, skriver Statens vegvesen i sitt brev til Sørfold kommune. De takker for inspillene.

Sørfold kommune takker for alle inspill

–Det gjør vi også, sier avdelingsingeniør Trond Nyquist.

–Det var mange som engasjerte seg i denne saken, både grendelag, foreldrerepresentanter og andre.

Vi takker for alle innspill, og håper vi får innvilget flere ønsker ved en senere anledning, sier Nyquist.