Saltstraumen

Turen går blant annet over Saltstraumen.

Middagsstopp i Saltdal eller på Fauske

Velkommen til dagstur mandag 22. mai:

Avgang fra Straumen kl. 10.00, til Saltstraumen, Misvær og Saltdal og tilbake til Straumen, med beregnet ankomst ca. kl. 17.00.

Det er kommunens aktivitetsbuss som skal brukes, med sjåfør Ole Henrik Fagerbakk.

 Det koster ingenting å delta, men seniorrådet ber deltakerne ta med gevinst til lotteri.

I Saltdal eller på Fauske blir det lengre stopp for de som vil handle og/eller kjøpe middag. Den enkelte betaler selv for mat som kjøpes.

Leder i serniorrådet Jan Arne Johansen forteller at arrangøren sørger for kaffe på turen, men de som ønsker noe å bite i til denne, bes ta med dette selv.

Bussen har plass til 12 passasjerer. Hvis færre enn 6 personer melder seg på, blir turen ikke gjennomført.

Påmelding til servicekontoret, Sørfold kommune, tlf. 75 68 50 00 senest 15. mai.

Bærplukking på Bjørklund gård

Neste sommertur er onsdag 30. august. Da går turen til Strøksnes, blant annet med besøk på Bjørklund gård. 

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette senere. Begge turene blir også annonsert i kulturkalenderen.