Rita Berg

Avdelingsingeniør Rita Berg

Denne avdelingen har blant annet ansvaret for kommunale bygg og eiedommer, herunder utleie av kommunale boliger.

Her er en opplisting av noen av oppgavene som hører inn under kommunens bygg – og eiendomsforvaltning:

  • Kommunale eiendommer
  • Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg
  • Saksbehandling for kommnal bolignemnd
  • Kommunalteknisk beredskap
  • Renhold
  • Kommunale forsikringer
  • Vaktmestertjeneste
  • Brannvernansvarlig på Rådhuset

Kontaktinformasjon: