Denne avdelingen har blant annet ansvaret for kommunale bygg og eiedommer, herunder utleie av kommunale boliger.

Her er en opplisting av noen av oppgavene som hører inn under kommunens bygg – og eiendomsforvaltning:

  • Kommunale eiendommer
  • Vedlikehold og drift av kommunale bygg og anlegg
  • Saksbehandling for kommnal bolignemnd
  • Kommunalteknisk beredskap
  • Kommunale forsikringer
  • Vaktmestertjeneste
  • Brannvernansvarlig på Rådhuset

Kontaktinformasjon: