Byggestøtte kan kun gis til de som bygger og eier sin første enebolig, uansett om tidligere bolig har ligget i annen kommune.

Både på Straumen og i Røsvik er det mange ledige tomter i boligfelt. Dersom du ønsker å bygge utenom disse, kan du ta kontakt med teknisk/næring på tlf. 75 68 50 00. Der vil du få alle opplysninger om hvor det kan være mulig å bygge.

Søknader om byggetillatelse for bolig har høy prioritet i saksbehandlingen, og søknadene vil bli behandlet så raskt som mulig. Det samme gjelder for søknader om byggetillatelse til næringsformål.

Dersom søknaden gjelder byggetillatelse utenom regulert boligfelt, kan dette ta noe lengre tid p.g.a. jordlovsbehandling, utslippstillatelse m.m.

Når det gjelder skjema, finner du både dette og annen informasjon du trenger her:

Digital byggesøknad

På Straumen er det ledige og byggeklare tomter flere steder. Straumen er kommunesenteret i Sørfold. Der ligger Rådhuset med legekontor og bibliotek, samt skole, barnehage, og dagligvarebutikk. Alt dette  i kort gangavstand til hverandre.

Og ikke minst: Sørfoldhallen, med idrettshall i full håndballbanestørrelse, svømmebasseng og treningsrom med apparater.

Ledige tomter under Straumklumpen

Ledige tomter på oversiden av Straumen skole

Ledige tomter i Røsvik

Røsvik er det tidligere kommunesenteret, med Sørfolds vakre hovedkirke, skole, barnehage,  samt Røsvik gamle handelssted. Røsvik er også en naturlig innfallsport med båt til  Sjunkhatten Nasjonalpark. 

Ledige tomter i Røsvik,

Tomtene ligger i boligfelt, med flott beliggenhet og kort vei til tursti til Røsvikfjellet. Denne går videre mot Sætervatn og inn i  Sjunkhatten Nasjonalpark.

Vi har også ledige tomter med flott beliggenhet på Sørfjordmo. I dette området ligger også kommunens eneste hotell, Kobbelv vertshus. Og ikke minst fantastiske turmuligheter like utenfor døra.

Ledige tomter, Sørfjordmo