Marianne Strand, Johnny Mathisen og Joakim

Marianne Strand og Johnny Mathisen har bygd eget hus på Straumen og fikk byggetilskudd i 2013.

Da var beløpet på 50.000 kroner, men kom likevel godt med. –Tilskuddet betalte tomten, sier de.  Her med sønnen Joakim (6). Foto: Tore Vidar Solem.

Viktig å stimulere til boligbygging

Siden 1998 har Sørfold kommune hatt en ordning med tilskudd til nybygg.  Beløpet var 40.000 kroner i starten, men ble etter hvert økt til 50.000. Nå er det fattet vedtak om å tredoble beløpet, som dermed blir på 150.000 kroner, med virkning for boliger som ferdigstilles etter 1. januar 2016.

–  De siste årene er det oppført svært få privat bygde eneboliger i kommunen.

Det er ønskelig å øke salg av tomter og bygging av boliger i privat regi, skriver rådmannen i sitt saksframlegg, og konkluderer med at beløpet bør økes til 150.000 kroner.

Saken ble behandlet i kommunestyret 17. desember, og politikerne var helt enig i denne vurderingen.

Kan få inntil 250.000 kroner til nybygg utenfor tettbebygde strøk

For bygging av boliger utenfor tettbebygde strøk er det mulig å få et tilskudd på inntil 250.000 kroner, for å dekke dokumenterte utgifter til vei, vann og kloakk.

Dette ble fastsatt i 2013, og denne delen av ordningen gjelder fortsatt og med uendret beløp.