Det er viktig at legemiddelet gis innen 5 dager etter symptomstart. Personer i høyrisikogruppene som får luftveissymptomer, anbefales derfor å teste seg for å finne ut om man er smittet av koronavirus.

Koronatest og vurdering for medikamentell behandling er anbefalt for 3 hovedgrupper:

  • Du har alvorlig immunsvikt uavhengig av alder
  • Du er eldre enn 80 år
  • Du er over 65 år og er uvaksinert, eller det har gått mer enn 6 måneder siden siste vaksinedose.

Dersom du tilhører høyrisikogruppe og har luftveissymptomer, skal du teste deg daglig i inntil 4 dager. Hvis testen viser at du har korona, bør du kontakte fastlegen din eller legevakt utenfor normal åpningstid. Legen vil vurdere om du kan behandles med Paxlovid.

Dersom du ikke tilhører en av disse gruppene, er du ikke aktuell for medikamentell behandling og trenger heller ikke teste deg.

Om du ikke har selvtest hjemme, kan du få dette ved å henvende deg til legekontoret i legekontorets åpningstider. Dersom du har symptomer og skal hente tester, skal du bruke munnbind. Det kan maksimalt hentes 5 tester pr. person.

Det lureste du kan gjøre for å unngå å smitte andre, er å holde deg hjemme når du er syk.