Næringssjef Gerd Bente Jakobsen

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen vil gjerne komme i kontakt med unge som ønsker å etablere egen bedrift.

Konkrete forretningsidéer

Fondet er opprettet for å kunne satse på gründere i alderen 18 – 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete forretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanke på å starte egen bedrift.

Viktig satsing

–  Satsingen på unge etablerere er viktig, og Nordland fylkeskommunes fokusering på dette med et eget gründerfond er positivt. Selv om det her er små midler det er snakk om, kan disse midlene være en utløsende faktor for en nyetablering, sier Gerd Bente Jakobsen.

Innovasjon Norge har ikke midler som er beregnet på gründere i svært tidlig fase i prosessen med å utvikle produkt, forretningsplan med mer. Disse midlene kan derfor være viktig for unge etablerere, som får mulighet for å gå videre med sin idé.

Lavterskeltilbud

Næringssjef Gerd Bente Jakobsen vil gjerne ha henvendelser fra unge som ønsker å etablerere egen bedrift. Gründerfondet skal være et lavterskeltilbud, der søknadsprosessen er enkel og tilpasset etablereren.

Det er ingen søknadsfrist for gründerfondet, og søknader behandles etter hvert som de kommer inn. Hver søker kan maksimalt få 25.000 kroner. 

Er du i alderen 18-35 og har en forretningsidé?

Da er du velkommen til å søke.

Mer om kriterier og hva pengene klan brukes til:

Retningslinjer for Sørfold kommunes gründerfond (pdf)

Søknad sendes
post@sorfold.kommune.no

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til næringssjef Gerd Bente Jakobsen, tlf. 905 06 096 eller e-post gbj@sorfold.kommune.no