Økonomiavdelingen har ansvaret for årsbudsjett og økonomiplan, årsberetning og regnskap, samt regnskapstall til statistisk bruk.

Lønningskontoret er også en del av økonomiavdelingen.