Bildet: For første gang fikk Sørfold besøk av kongeparet i 2018. Realfagssatsingen hadde en sentral rolle i programmet, og barna som utfordret Dronningen i dataspill fikk mye oppmerksomhet.

Rapportering og informasjon

Høsten 2018 fikk Sørfold ny rådmann, og han bekrefter at tilnærmelsesvis lik mal vil bli benyttet i årsmelding 2018.

Han ønsker samtidig å få fram at årsmeldingen ikke bare skal være et verktøy for administrasjonens rapportering til politikerne.

–Vi håper også at befolkningen synes det er interessant å lese om resultater og aktivitet i året som nå ligger bak oss, og årsmeldingen vil bli lagt ut på hjemmesiden så snart den er klar, sier rådmann Stig Arne Holtedahl.

Enhetsledernes frist til rådmannen er 1. mars.

Etter dette vil årsmeldingen redigeres til en helhet, sammen med rådmannens innledning og oppsummering, og deretter lagt fram for politisk behandling.