Camilla Hansen og Eirik Bendiksen

Camilla Hansen og Eirik Bendiksen har forhåndsstemt på Rådhuset.

Ungdomsrådet ble hørt

Både Camilla Hansen og Eirik Bendiksen er med i ungdomsrådet i Sørfold.

Der har kommunereformen vært tema.  Rådet ga klar beskjed til politikerne om at 16- og 17-åringene også burde få stemme, i tillegg til de som har vanlig stemmerett.

Og ungdomsrådet ble hørt.

Oppfordrer andre unge til å stemme

–  Det er jo vi som er framtida, sier Camilla.

Begge oppfordrer alle andre til å delta i den rådgivende folkeavstemningen, og særlig de unge.

Alle innbyggere i Sørfold som fyller 16 år senest 29. mai 2016 (og eldre) har stemmerett, og kan gå til valglokalene på søndag, eller forhåndsstemme på Rådhuset mellom kl. 09.00 og 15.00 til og med fredag 27. mai.

De kan også stemme pr. brev.

Siden grensen for stemmerett er satt ved fylte 16 år senest på valgdagen, er det ikke så mange av klassekameratene til Camilla og Eirik i 10. klasse som kan stemme.

Det er heller ikke slik at kommunereformen er det store samtaleemnet i friminuttene.

De har likevel inntrykk av at en del unge engasjerer seg i dette.

– Det er jo vi som skal bo her i framtida og leve med de valgene som blir tatt nå, og det tror jeg mange unge er opptatt av, sier Camillla.

Vil beholde Sørfold

Valget er hemmelig, men de to 16-åringene har ingen betenkeligheter med å fortelle hva de stemte.

–  Vi vil fortsatt ha Sørfold som egen kommune, sier de.

Vi ba dem likevel si noe om de andre alternativene, og der er de også enige:

Begge tror at Indre salten ville være et bedre alternativ enn Stor-Salten.