Deltakere på busstur 31. mai

Guidet busstur langs krigsjernbanen 31. mai omfattet også fottur ned til Gyltviksjyen, der man kan se tydelige spor etter jernbanebyggingen. Her ser vi de fleste av deltakerne samlet. 

Stor interesse og god oppslutning

I år er det 70 år siden frigjøringen etter 2. verdenskrig. I Sørfold ble jubileet markert gjennom flere arrangementer, som alle hadde god oppslutning.

Det var satt ned en egen komité for markeringen, bestående av representanter for Nordlandsmuseet, Sørfold Lokalhistorielag og Sørfold kommune.

Her følger en kort oppsummering:

Grenseloser, minnemedalje og kystfort

Ole Henrik Fagerbakk holdt foredrag om grenseloser i Sørfold. Dette ble framført to ganger på aktivitetshuset Bakeriet, på dagtid 5. mai og på kveldstid 19. mai.

Begge ganger var det fullt hus, ca. 50 personer. Foredraget om grenseloser ble også framført på Kobbelv Vertshus om kvelden 8. mai, sammen med utdeling av minnemedaljer og kulturinnslag. Her var publikumstallet ca. 100.

Det var også 8. mai-markering i Røsvik kystfort, og dette arrangement ble fullt og helt planlagt og gjennomført i regi av Røsvik skole.

Nyoppusset polsk minnestøtte på Helland

Den største enkeltutgiften i forbindelse med frigjøringsjubileet var oppussing av de to minnestøttene på Helland. Her ser vi hvor fin den polske støtten har blitt, med tekst som nå kan leses.

Ungdomsappell, jernbane og fangeleirer

På selve frigjøringsdagen 8. mai var det markering på dagtid på Helland, med tale, ungdomsappell og minikonsert v/ kulturskolen. 9. klassene var spesielt invitert. Publikumstallet anslås til ca. 25.

Foredrag om krigsjernbanen 28. mai

28. mai holdt Finne Rønnebu fra Nordlandsmuseet foredrag om krigsjernbanen i nord på Kobbelv Vertshus 28. 79 personer møtte fram for å få med seg dette.

Fangeleirene langs krigsjernbanen i Sørfold, var tittelen på guidet busstur 31. mai, også her med Finn Rønnebu som guide. Med på bussturen var 21 betalende, samt 5 som var medvirkende og komité.

På tur opp fra Gyltviksjyen

Deltakerne tar fatt på bakkene opp fra Gyltviksjyen.

Positiv innstilling fra formannskapet

Samlede utgifter for markeringen var 40.000 kroner. Fratrukket billettinntekter på bussturen, lander nettoutgiften på drøyt 36.000 kroner.  Formannskapet vedtok i møte 2. juni  å dekke disse utgiftene.

Saken skal også behandles i kommunestyret 18. juni.

Markering i Røsvik kystfort

Røsvik skole sto ansvarlig for en flott markering i Røsvik kystfort, der elevene deltok med sang – og temainnslag.

Se også:

Verdig markering av 8. mai

Røsvik skoles markering i kystfortet