Skilt ved søndre kommunegrense

Dekningsgrad markert med farger

Sørfold kommune skal søke om statlig tilskudd til bredbåndsutbygging.

Det må legges mye arbeid i denne type søknader, og kommunen har knyttet til seg firmaet Dekningsspesialisten AS for å bistå i prosessen.

Første del av av oppdraget var å lage en dekningsrapport for mobildekning.

Denne er ferdig, og daglig leder Kenneth Brødreskift fra Dekningsspesialisten var til stede i kommunestyrets møte 21. mars for å legge fram rapporten.

Denne er nå tilgjengelig her:

Dekningsrapport

I slutten av mars skal Sørfold kommune ha møte med Telenor og Telia, med sikte på å få bedre mobildekning og et mer oppgradert nett.

Se også:

Søker støtte til bredbåndsutbygging