Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune opplyser at det er svikt til delvis bortfall av leveranse  drikkevann ved Lillegård/Nedregård vannverk. Dette er et privat vannverk som har driftsavtale med Sørfold kommune.

Oppdatering 1. februar kl.16.30:

Tiltak er nå utført  av personell fra Sørfold kommune, men det er fortsatt kritisk lavt tilsig.