Gyltvik

Delvis stengt på dagtid, åpen ettermiddag, kveld og natt

Veien skal forsterkes med nett og duk, og dette er en fortsettelse av arbeidet som ble påbegynt sommeren 2015.

Avdelingsingeniør Trond Nyquist i Sørfold kommune opplyser at omkjøring over Kvarv benyttes på dagtid i perioder med stengt vei, men at Gyltvikveien er helt åpen mellom kl. 15.00 og 07.00.

Det understrekes at transport av skoleelever ikke vil bli berørt av veistengningen.