Veikryss ved Lakselva

Her ved kryss Lakselva vil veien over Seljeåsen bli stengt når veiarbeidet kommer hit.

( Det starter i den andre enden av den kommunale veien).

Veien skal forsterkes

Veien skal forsterkes med duk og geonett,  og arbeidet vil starte i søndre del, dvs. fra det tidligere Brenneriet og ned mot kommunegrensa til Fauske.

De som skal fra Straumen til Valvatnet, anbefales å  kjøre rundt via Kvitblikk .

Biler vil tidvis bli sluppet gjennom mens veiarbeidet pågår, men det må påregnes ventetid.