F.v. Anne Pettersen og Kari Mette Johnsen

F.v. leder Anne Pettersen og  styremedlem Kari Mette Johnsen  i den nystartede demensforeningen.

God oppslutning om demensforeningen

22. september ble Alzheimer-dagen markert på aktivitetshuset Bakeriet. Da var også en representant for Nasjonalforeningen for folkehelsen til stede, og blant de frammøtte meldte det seg 12 som vil være med i demensforeningen.

Dermed ble markeringen også et oppstartsmøte for  Sørfold demensforening, som er det offisielle navnet.

– Etter det åpne møtet har det meldt seg ytterligere 4 personer, så til nå er vi 16 medlemmer. Det er vi veldig fornøyd med, men vi håper å få med flere, og alle er velkommen, sier Anne Pettersen.

Mange pårørende trenger hjelp og støtte

Det er dannet et foreløpig styre, som vil sitte fram til årsmøtet i mars.

–  Det er veldig mye kunnskap i denne gruppa, og de fleste har erfaring som pårørende.

Vi har selvsagt taushetsplikt, og pårørende som kontakter oss for å få hjelp og støtte, kan være trygge på at vi er bevisst på dette med taushetsplikten, sier Anne Pettersen.

Inkludering og kunnskap er vktig

–  I en liten kommune er det naturlig å samarbeide med andre lag og foreninger.

Dette gjelder også for ulike typer dagtilbud og møteplasser, slik at man jobber for inkludering i stedet for egne tilbud for demente, sier Anne Pettersen.

Demens er en sykdom som kan ramme hvem som helst av oss, eller noen som står oss nær. Det gjør det samtidig til en sykdom som angår oss alle.  

–  Kunnskap om sykdommen hos omgivelsene gjør det kanskje også litt lettere å leve med den.

Vi kan alle bidra. Hvis du har spørsmål om demens eller vil snakke med oss, er det bare å ta kontakt, understreker Anne Pettersen, som kan treffes på telefon 930 25 903. Du kan også ringe Kari Mette Johnsen, som har telefon 971 71 533.

Logo til Sørfold demensforening

Alle demensforeninger i Norge er tilknyttet Nasjonalforeningen for folkehelsen. På deres nettsider kan du lese mer om demens:

Nasjonalforeningen, om demens