Prosjektsmie for lag og foreninger i Sørfold

Bildet: UL Heim fikk fylkeskommunale folkehelsemidler til å sette opp revy i 2019.

På grunn av sykdom måtte opprinnelig planlagt prosjektsmie for frivillige organisasjoner i Sørfold utgå.

Nå har vi en situasjon med skjerpede smitteverntiltak som gjør at vi ikke kan samle mange mennesker.

Samtidig er det slik at søknadsfristene for en del av de aktuelle tilskuddsordningene nærmer seg med stormskritt. Den første fristen er allerede 1. februar.

Sørfold kommune ved folkehelsekoordinator Sylvi tilbyr derfor en alternativ løsning:

Dersom din organisasjon, eller flere i samarbeid vil skape et folkehelseprosjekt innfor tema barne- og ungdomsaktivitet, helsefremmende tiltak for eldre, sosiale møteplasser mv. gir vi deg/dere her følgende verktøy:

Mal for prosjektbeskrivelse

Malen er laget for kvalitetssikre din/deres prosjektprosesser og prosjektdokumenter slik at dere vil møte kriteriene til de aller fleste tilskuddsordninger som vender seg mot frivillige organisasjoner.

Oversikt over tilskuddsordninger

Oversikten er med kort beskrivelse, linker og søknadsfrister for de aktuelle tilskuddsordningene.

Tilbud om veiledning / støtte i arbeidet med prosjektbeskrivelsen.

Dersom du/dere har en prosjektidé som dere ønsker å sette ut i livet er det nå mulig å få 1 - 2 timer med veiledning og støtte til prosjektutviklingen og utformingen av prosjektbeskrivelsen.

Folkehelsekoordinator Sylvi har satt av noen tidsrom i sin kalender for å hjelpe til med enkeltprosjekter etter nærmere avtale.

Følgende tidspunkt er mulig å velge mellom:

  • Tirsdag 19. januar: kl 1800 - 2000
  • Onsdag 20. januar: kl 1400 - 1600
  • Torsdag 21. januar: kl 1400 - 1600
  • Tirsdag 26. januar: kl 1800 - 2000

Møtene foregår på Teams eller Zoom.

Dersom smittevernreglene etter hvert tillater de,t kan veiledning også skje på Sylvis kontor på kulturkontoret, Rådhuset.

Ta kontakt på telefon 90727655 for nærmere avtale.