50 000 innbyggere får forespørsel

I de nærmeste dagene vil innbyggere over hele fylket motta en sms om å delta på Fylkeshelseundersøkelsen, der mange i Salten blir trukket ut. Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor fornøyd man er med nærmiljøet og lokale tilbud og aktiviteter, samt spørsmål om egen helse, bomiljøet, levevaner, skader og ulykker.

Datagrunnlaget skal brukes til å styrke lokal og regional samfunnsutvikling.

–Informasjonen vi får fra våre innbyggere gjennom undersøkelsen vil kunne si mye om hva vi skal prioritere i vårt arbeid for en bærekraftig og lokaldrevet samfunnsutvikling i Nordland, sier folkehelsekoordinator i Sørfold kommune, Sylvi Katrin Brandsæther (bildet).

Del av en nasjonal satsing

Det er første gang en slik undersøkelse gjennomføres i Nordland. Et representativt utvalg av over 50 000 personer fra 18 år og oppover får forespørsel om å delta.

Denne undersøkelsen er en del av en nasjonal satsning i samarbeid med Folkehelseinstituttet og Universitet i Tromsø, der blant annet vår nabo Troms og Finnmark allerede har gjennomført undersøkelsen i sitt fylke.

–Vi ønsker at alle som får invitasjon til å delta svarer på undersøkelsen. På denne måten kan alle bidra til forskning på fylkes- og landsbasis samt en lokal samfunnsutvikling der det tas hensyn til hverdagen, livskvaliteten og meningene til de som bor i vår kommune, sier Sylvi Brandsæther.

Viktig med høy svarprosent

–Undersøkelsen søker å ta opp i seg både generelle og konkrete forhold som betyr noe for innbyggerne i den enkelte kommune. Resultatene vil utgjøre et svært viktig fundament for hvordan vi legger opp samfunnsplanleggingen i årene framover.

Derfor er det viktig at alle som får invitasjon til Fylkeshelseundersøkelsen deltar, avslutter folkehelsekoordinator Sylvi Katrin Brandsæther.

Les mer om Fylkeshelseundersøkelsen på nettsidene til Nordland fylkeskommune:

Fylkeshelseundersøkelse 2020