Merk forskjellen på karantene og isolasjon

–Blir man kontaktet med beskjed om prøvesvar, eller må man selv ringe legekontoret eller sjekke på helsenorge.no?

–Man skal selv logge inn på helsenorge.no og sjekke prøvesvar etter testing. Som regel er dette klart innen 1-3 dager, avhengig av pågang på laboratoriet ved Nordlandssykehuset i Bodø. Om man ikke får et svar på helsenorge innen 1 uke, er rådet å kontakte legekontoret, sier Paramsothy, som opplyser at 26 personer er testet for covid 19 ved legekontoret i Sørfold  i løpet av uke 35.

Han understreker at de som testes, må dra direkte hjem og være i isolasjon til svaret er klart. Og isolasjon er ikke det samme som karantene. Når man er i isolasjon, skal man ikke gå ut av huset. Hvis man bor alene, må man enten få andre til å handle for seg, eller avtale tilkjøring eller annet med butikken, sier han. 

Her kan du lese om karantene og isolering

–Hvis svaret på prøven er positivt, blir jeg som smittevernlege i kommunen kontaktet av Nordlandssykehuset, siden det er de som analyserer prøvene. Det har også hendt at prøver er sendt til UNN i Tromsø, i så fall vil prøvesvar komme derfra.

Så tar vi kontakt med pasienten og setter i gang smitteoppsporing, sier Grishant.

Kan ikke teste seg ut av karantene

Med unntak av noen land og områder med lav smittespredning er det 10 dagers hjemmekarantene ved ankomst Norge fra utlandet.

Oppdatert oversikt over smittevernregler ved innreise til Norge

–Hvis man får symptomer fra luftveiene etter hjemkomst, skal man teste seg. Men selv om man tester negativt, må man holde seg i karantene. Man kan ikke teste seg ut av karantene, og det er lovpålagt å følge påbudene. Man kan få bot hvis man bryter retningslinjene, understreker Paramsothy og viser til det som står i forskriften:

Forskrift om smitteverntiltak

Han har også en annen viktig påminnelse i forbindelse med kornonasituajonen.

–Barn som holdes hjemme fra skolen på grunn av symptomer fra luftveiene skal være hjemme. De skal ikke på butikken eller på besøk til andre, sier fungerende kommuneoverlege Grishant Paramsothy.

Butikker tar i mot bestilling og kjører ut varer

Butikksjef Aina Timonen ved Coop Prix Straumen (bildet under) opplyser at butikken ved behov kan kjøre hjem varer til kunder i Straumenområdet.  Hvis kunden har bil og ikke ligger syk, har de også en annen mulighet:

–Kunden bestiller varer og kjører til vårt varemottak på baksiden av butikken. Så sitter vedkommende i bilen, og våre ansatte setter varene direkte i bagasjerommet, forteller hun.

Aina Simone Timonen

Denne ordningen gjelder ikke bare for de som er i isolasjon etter testing, det er også en del som er i risikogruppe eller av andre grunner vil skjerme seg selv, sier hun.

Timonen minner om at det er minst like viktig som før å holde avstand og å sprite hendene når man kommer inn i butikken og før man går ut igjen.

Strøksnes Handel tilbyr også hjemkjøring av varer til kunder som bor alene og ikke kan komme seg på butikken selv.

–Vi kjører ut varer til en del kunder, og har også en ordning der vi setter ut varene på rampe, opplyser Ann Kristin Olafsen, sjef for Strøksnes handel.