Scooterspor over Gjerdalsvatnet

Scooterspor over Gjerdalsvatnet. Foto: Ragnhild Helena Hansen.

Dispensasjoner er gitt forlenget varighet

På grunn av etterslep i saksbehandlingen av motorferdselsøknader, ønsker vi med dette å varsle om forlenget varighet på motorferdselsdispensasjoner etter motorferdselloven §5, for de som har dispensasjoner som gikk ut  30. april 2015 og 31. desember 2015.

 Dette betyr at ved kontroll, kan man forevise innvilget dispensasjon med varighet til ovennevnte datoer.

Både politiet, Fjelltjenesten og Statens Naturoppsyn er varslet om dette.

Da det dessverre ikke er kapasitet til å sende melding til hver enkelt søker, ber vi med dette om hjelp til å formidle denne viktige beskjeden til alle berørte.

Tiltak for å imøtekomme innbyggernes behov

Sørfold kommunestyre vedtok i møte 23.november 2015  å innvilge motorferdsel- dispensasjoner for den nye kommunestyreperioden.

Det vil dermed være slik at de som hadde dispensasjoner med utløp  31.desember .2015, vil få ny dispensasjon innen nær fremtid.

–  Vi ser nå at vi ikke klarer å behandle alle søknadene innen rimelig tid. Dette resulterer i at søkere ikke får fraktet bagasje og utstyr til hyttene sine eller hentet ved.

For å imøtekomme innbyggernes behov, jobber vi for fullt med å behandle  søknadene, og utvider gyldighet for dispensasjonene til 15. februar 2016, sier rådmann Ørjan Higraff.

Vedtaket i formannskapet 21. januar er gjort i samråd med Fylkesmannen i Nordland.