Bildet: Operapub på Piccadilly pub i Bodø.

Distriktsmusikerordningen er en bærebjelke i kulturskolen og kulturlivet i Sørfold. Stillingene er 50 % lærere i kulturskolen, og 50% utøvende musikere. De produserer også skolekonserter for Den kulturelle skolesekken.

John Kristian Karlsen  er sanger, pianisten heter  Sveinar Aase .

Begge markerer seg jevnlig i ulike prosjekter og konserter i og utenfor kommunen, også som freelancere. Både John Kristian og Sveinar  høster stor suksess med å folkeliggjøre kjente operaperler, gjerne i form av operapub.  De har også suksess med konsertproduksjoner i forbindelse med Den kulturelle spaserstokken.

I 2016 var de  sentrale under Kraftfestivalen i Sørfold, både som utøvende og som instruktører for kulturskolens store musikalprosjekt Marg og bein, kjærlighet over stokk og stein.

I 2017 var de de involvert i en rekke prosjekter. Bildet er hentet fra den populære konserten "Den siste mohikaner", der de presenterer velkjente countryhits på norsk, godt mikset med humoristiske kommentarer.

Ønsker du/din bedrift å leie distriktsmusikertjenester fra Sørfold kommune?

(NB! Gjelder kun for høsten 2019. Ordningen er vedtatt nedlagt fra 2020)

  • Hvem kan søke om distriktsmusikertjenester?
  • Lag og foreninger, i og utenfor Sørfold, bedrifter og privatpersoner, kan søke.
  • Hva koster det?

Timeprisen for lag og foreninger i Sørfold: Kr. 239.-

Pris for privatpersoner i Sørfold: Kr. 2.387  pr. musiker pr. oppdrag for oppdrag inntil 10 timer. Dersom oppdraget overstiger 10 timer, betales en timepris på kr. 239 i tilegg til minsteprisen.

For bedrifter i Sørfold samt alle typer oppdrgsgivere utenom Sørfold. Kr. 4.786  pr. musiker pr. oppdrag for oppdrag inntil 10 timer. Dersom oppdraget overstiger 10 timer, betales en timepris på kr. 479 i tillegg til timeprisen.

I tillegg betaler oppdragsgiver reise, diett og opphold, samt tariffbestemte tillegg for særskilte høytids - og helgedager (pinse, påske etc.). Tillegg for kveld/natt og vanlige helger er innbakt i timeprisen.

Høyere pris kan avtales pr. oppdrag, når gjeldende tariff tilsier dette.

Hva kan distriktsmusikerne bidra med?

  • Spille- og sangoppdrag, akkompagnement, assistanse i prosjekter. Det kan dreie seg om korte innslag, større samarbeid, egne konserter og lignende.
  • Er det frister for å søke?
  • Det er ingen spesielle søknadsfrister, men søknad bør foreligge senest 1 måned før ønsket opptreden.
  • Søknad om bruk av distriktsmusikertjenester sendes til Kulturskolen i Sørfold, 8226 Straumen eller på E-post til: 
    rhh@sorfold.kommune.no