Nasjonalpark og verneområdestyrene:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Styret i Strandmyra borettslag:

Tor Ankjell

Turid J. Willumstad (vara)

Salten friluftsråd:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Nordlandsmuseet råd:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Nordland nasjonalparksenters råd:

Lars Kr. Hansen Evjenth

Turid J. Willumstad (vara)

Styret i Salten kontrollutvalgservice:

Gisle Hansen

Jannike Moen