Skirenn

Skirenn på skidagen. Samtlige foto: Sørfold kommune/ Arne-Harry Nilsen.

Trening, lek og grilling ved bålet

Rektor Arne-Harry Nilsen forteller at de neppe kunne vært heldigere med vær – og føreforhold.

Elevene trente i bakkene, spadde fram bålplass, laget hopp og grillet.

En flott dag!

Tormod og Reidar lager bålplass

Tormod og Reidar spar fram bålplassen

En nydelig dag

Det ble en nydelig dag i Kobbskaret

Gutta lager hopp

Gutta lager hopp

Grilling ved bålet

Grilling ved bålet

Fine forhold

Fine forhold i bakker og løyper