Elias Bjørknes

Elias Bjørknes fra Røsvik var nominert fra Sørfold til drømmestipendet i 2014. Han fikk også Sørfold kommunes kulturstipend i 2016, dette bildet er fra overrekkelsen.

Ida Marie Hansen fra Straumen var nominert til drømmestipend i 2015.

Til sammen en million kroner

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk tipping. Hvert år deles det ut til sammen 100 stipender i hele Norge, og hvert stipend er på 10.000 kroner.

2017 er 14. gang unge drømmer skal støttes.

Synliggjøre unge utøvere

Gjennom denne utdelingen ønsker en å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Drømmestipendet skal være en verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Kan nominere flere, én fra hver kategori

Hver kommune kan nominere en person eller gruppe innen hver av disse kategoriene :

  • Dans
  • Musikk
  • Skapende skriving
  • Teater
  • Visuell kunst
  • Sirkus
  • Annet

Nedre aldersgrense er 13 år

Drømmestipendet utdeles til kulturutøvere født i perioden fra 1997 til 2004. Med andre ord må søkerne være fra og med 13 år til og med 20.

Og man kan søke flere år på rad, så lenge man er innenfor aldersgrensene.

For både kulturskoleelever og andre

Det er kulturskolen som nominerer. Men dette betyr ikke at de unge må gå i kulturskolen for å søke, alle er velkommen.

Hvordan søke?

Hvis du tenker at dette kan være noe for deg, vil vi gjerne høre fra deg.

Gå inn på drommestipendet.no .

Der kan du lese mer om hva som kreves av dokumentasjon i hver enkelt kategori.

Husk at beskrivelse av drømmen teller like mye som ferdigheter.

Søknad  sendes på e-post til oaseines@sorfold.kommune.no innen 17. februar.

Trenger du hjelp til søknaden,  eller lurer du på noe? Ta kontakt med kulturskolelærer Ole Anders Seines, enten på e-postadressen over her, eller på telefon 468 14 276.