Foresatte som ikke har levert samtykkeskjema og som ønsker at deres barn skal vaksineres, kan gi samtykke på SMS eller telefon til helsesykepleier Trude Zahlsen, tlf. 482 67 338.

Til drop-in vaksinering kan ungdommene komme alene eller i følge med foresatte.

Vaksine mot covid-19 tilbys til årskull 2006-2008, samt de som er født i 2009 og har fylt 12 år. De som fyller 12 år senere i høst vil tilbys vaksine da.

Sørfold kommune vaksinerer for tiden med Pfizer(Comirnaty), som er en av to godkjente vaksiner for ungdom fra 12 år og oppover. Aldersgruppen 12 år til og med 15 år, tilbys èn vaksinedose.

–Én dose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom, og beskyttelsen vil sannsynligvis være bedre hos ungdom i denne alderen enn for eldre aldersgrupper, skriver FHI på sine nettsider.

Samtykkeskjema med nærmere informasjon ligger her

Se også:

Vaksinering av unge 12-15 år