Gebyrregulativ 2019

Du oppretter avtale om e-faktura i din nettbank   

Dersom du inngår avtale om E-faktura vil alle dine regninger bli sendt elektronisk til banken og varslet med e-post til deg dersom du ønsker det.  E-faktura-avtalen oppretter du i din nettbank eller ved å kontakte banken. 

Banken sender forslag til avtale elektronisk til kommunen, som også besvarer den elektronisk til banken. 

Fordelen med E-faktura er blant annet at du slipper å registrere betalingen hver gang - bare trykk OK og kommunen/banken ordner resten.

Nærmere informasjon om efaktura.

 Avtalegiro

Dersom du ønsker det, kan du også bruke avtalegiro på de fleste av regningene til kommunen.  Avtalen inngår du i nettbanken din, eller ved å kontakte banken.  Du kan tegne avtalegiro med kommunen på følgende tjenester:

  • Kommunale avgifter
  • Barnehage
  • Skolefritidsordning
  • Kulturskole
  • Husleie
  • Betaling av omsorgstjenester

Fordelen med avtalegiro er at beløpet automatisk blir betalt på forfall når det er dekning på konto.  Kommunen sender varsel om hva som skal betales via kontoutskriftene  fra din bank.  Du har mulighet til å stoppe betalingen.

Nærmere informasjon om Avtalegiro .

Avtale om e-faktura og/eller avtalegiro gjøres via din nettbank eller via din kundebehandler i banken. Det samme gjelder dersom du ikke ønsker dette lenger.