Brevstemming, slik gjør du

Det du trenger i tillegg til stemmeseddelen er tre helt vanlige konvolutter.

Konvolutten du legger stemmeseddelen i, skal du ikke skrive noe på, den andre merker du med dine personopplysninger, og på den tredje skriver du adressen til kommunen. Se lenger ned for detaljert oppskrift.

Stemmeseddelen skrives ut herfra

Stemmeseddelen skriver du ut her fra hjemmesiden, her er den:

Stemmeseddel rådgivende folkeavstmning (pdf)

Du må sørge for å sende stemmen din så tidlig at den er hos kommunen før valgdagen – altså mottatt i kommunen senest 29. mai 2016 kl. 21.00.

Ved folkeavstemning er det ikke mulig å forhåndsstemme i andre kommuner. Derfor må du selv ordne nødvendig materiell, det vil si tre konvolutter.

Du kan bruke helt vanlige konvolutter. Siden konvoluttene har hver sine funksjoner, har de ulike benevnelser:

  • «stemmeseddelkonvolutten» brukes til å legge stemmeseddelen i
  • «omslagskonvolutten» brukes til å fylle ut nødvendige opplysninger om velgeren og til å legge stemmeseddelkonvolutten i
  • «ekspedisjonskonvolutten» brukes til å legge omslagskonvolutten i og deretter sendes til Sørfold kommune.

Framgangsmåte ved brevstemmegivningen:

  • Kryss av på stemmeseddelen for det alternativet du ønsker å stemme for. Legg stemmeseddelen i stemmeseddelkonvolutten og lim igjen.
  • Legg stemmeseddelkonvolutten i omslagskonvolutten og lim igjen. Skriv utenpå omslagskonvolutten:
  1. Brevstemme – Folkeavstemning om kommunereform i Sørfold kommune
  2. Ditt fulle navn og fødselsnummer (11 siffer)
  3. Skriv under med sted, dato og navn
  4. Dersom det er mulig, bør du få et vitne til å bekrefte riktigheten av opplysningene på omslagskonvolutten. Vitnets navn og fødselsdato påføres omslagskonvolutten. Det er ikke krav om at vitnet er norsk statsborger. Vitnet bør også signere.
  • Omslagskonvolutten legges i en ekspedisjonskonvolutt som adresseres til: Valgstyret i Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen. Stemmegivningen er nå klar til å sendes med posten. For å bli godkjent må stemmegivningen være kommet frem til valgstyret/kommunen senest 29. mai 2016 kl. 21.00.

Står du ikke i manntallet?

For å kunne stemme ved folkeavstemningen, må du være innført i manntallet. Norske statsborgere bosatt i utlandet, som ikke har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, må søke om innføring i manntallet for å kunne stemme ved folkeavstemningen.

Søknadsskjema innføring i manntallet (pdf)

Vil du heller skrive et vanlig brev, må du huske å få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden legges sammen med brevstemmen i "omslagskonvolutten" og må være kommet inn til Valgstyret i Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen før valgdagen 29. mai 2016.

Har du vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene før valgdagen, blir du automatisk innført i manntallet i den kommunen der du var registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.