Sørfold eldresenter

Et tilbud til beboere, ansatte og andre

Valgfunksjonærer i Sørfold kommune vil dra rundt til institusjonene for å ta i mot stemmer til rådgivende folkeavstemning om kommunereformen.

Tilbudet om å avgi stemme der, gjelder både for beboere, ansatte, pårørende og øvrige innbyggere.

Opplegget for dette blir slik:

Elvheim bokollektiv, Elvkroken:

  • Torsdag 26. mai kl. 09.30 – 10.30

Sørfold eldresenter, Straumen (bildet):

  • Torsdag 26. mai kl. 13.00-14.00

Sørfodl sykehjem, Røsvik:

  • Fredag 27. mai kl. 10.30 – 11.30