Møtet er åpent for alle som dyrker potet og grønnsaker, eller som ønsker å starte opp på arealer opp til 35 dekar. Sted er Kåsmo farm i Misvær. 

Produksjonen av grønnsaker i Nordland er halvert de siste 10 årene. Samtidig dukker det stadig opp flere småskalaprodusenter av grønnsaker. Noen ønsker å dyrke til eget bruk, og andre for å selge til et lokalt marked. 

Nettverk 

Uansett hvilken driftsform man ønsker, er nettverk og kompetanseoverføring viktig. I Nordland er det store avstander, og relativt få produsenter i dag. Statsforvalteren i Nordland ønsker derfor å invitere til nettverksmøte for potet og grønnsaksprodusenter med 1 - 35 dekar produksjonsareal i Salten.

Program 

  • Presentasjon av prosjektaktiviteter - Statsforvalteren i Nordland v/ Signe Pedersen, og Bodø kommune v/ Camilla Helgesen 
  • Inspirasjonsforedrag markedshage - Økonomi, støtteordninger, markedshage steg for steg 
  • Nettverksbygging og erfaringsutveksling

Mer detaljert program kommer nærmere.

Markedshage

En av produksjonsmetodene som har fått fotfeste her i landet de siste årene er Markedshage. Markedshage er en intensiv og arealeffektiv dyrkningsmetode hvor det dyrkes på mindre enn 10 dekar. Det dyrkes en stor variasjon av grønnsaker, gjerne mer enn 20 ulike grønsakskulturer. 

Prosjektaktiviteter 

Arrangementet er et samarbeid mellom Statsforvalteren og Bodø kommunes prosjekt Dyrka lokalt.

Mer om møtet og link til påmelding