Statnetts anlegg i Straumvassbotn

I Sørfold skrives det kun ut eiendomsskatt for verker og bruk, ikke private eiendommer. Det er flere kraftverk i kommunen, dette er Statnetts anlegg i Straumvassbotn.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt og med hjemmel i  Eiendomsskatteloven  legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars 2017.

Skattelisten er lagt ut på servicekontoret, Rådhuset. Den ligger også her:

Eiendomsskatt 2017 (pdf)

Klageadgang

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivningen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år.

Klagen må sendes skruftlig og innen 12. april til: Sørfold kommune, økonomiavdelingen, 8226 Straumen, eller post@sorfold.kommune.no