I Sørfold skrives det kun ut eiendomsskatt for verker og bruk, ikke private eiendommer. Dette er Siso Energi sitt anlegg i Straumvassbotn.

Listen legges ut med hjemmel i Eiendomsskatteloven.

I listen skal det stå hvor stor skattesats som er brukt, og hvor stor den utskrevne skatten er.

Etter loven skal eiendomsskattelisten ligge til offentlig ettersyn i minst 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eiendomsskatt 2018

Eventuelle klager på utskrevet skattetakst i medhold av

Eiendomsskatteloven § 19 må sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen, innen 12. april.

Listen ligger i papirutgave på servicekonotoret, Rådhuset fra 1. mars.