Kommunestyret har vedtatt at eiendomsskatt 2019 skal innkreves med 0,7 promille av takstgrunnlaget.

Eiendomsskatten betales i 2 terminer med forfall 31. mars og 30. september.

Eiendomsskatt 2019

Listen i papirutgave ligger på servicekontoret, Rådhuset.

Eventuelle klager på utskrevet skattetakst i medhold av

Eiendomsskatteloven § 19 må sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen, innen 12. april 2019.