Kommunestyret har vedtatt at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verker og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer med forfall 31. mars og 30. september.

Eiendomsskatt 2020

Listen i papirutgave ligger på servicekontoret, Rådhuset.

Eventuelle klager på utskrevet skattetakst i medhold av

Eiendomsskatteloven § 19 må sendes Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen, innen 12. april 2020.