Kommunestyret har i sak 81/22 vedtatt at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.

Eiendomsskatten skrives ut i 2 terminer med forfall 31. mars og 30. september.

Listen ligger på servicekontoret, Rådhuset. Der er det åpent mandag til fredag kl. 09.00-11.00 og 12.00-15.45.

Eiendomsskattevedtekter.

Slik kan du klage

Klage over taksten må inngis skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det var kunngjort at eiendomsskattelisten ble lagt ut, eller dagen skatteseddelen ble sendt Eiendomsskattekontoret.

Eiendomsskattekontoret har adresse:

Sørfold kommune

Eiendomsskattekontoret

Strandveien 2

8226 STRAUMEN

Telefon 75 68 50 00