Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Eldreomsorg - verdighetsgarantien

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Verdighetsgarantien skal sikre at du som mottar omsorgstjenester får en verdig, trygg og meningsfull alderdom. Det skal tas hensyn til

  • at du har en boform som er riktig ut fra ditt behov og din tilstand
  • at du har et variert kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
  • at du har et mest mulig normalt liv, med en normal døgnrytme og adgang til å komme ut i friluft samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • at du får tilbud om samtaler om eksistensielle spørsmål
  • at du får lindrende behandling og en verdig død
  • at du bevarer eller øker din mulighet til å fungere i hverdagen
  • at du får forsvarlig oppfølging av lege og annet personell
  • at du får enerom hvis du bor på helseinstitusjon

  Målgruppe

  Eldre

  Alle med behov for tjenester hjemlet i helse- og sosiallovgivning.

  Kriterier/vilkår

  Du mottar omsorgstjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven eller lov om sosiale tjenester i Nav. Det kan for eksempel være hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller sykehjemsplass.

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  aaa
 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage på at dine individuelle behov ikke blir ivaretatt eller på selve utførelsen av tjenesten.  Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Etter pasient- og brukerrettighetsloven kan du også klage direkte til helsetilsynet i fylket.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Personal og organisasjonsavdelingen
  Telefon:75 68 50 00
  Epost:post@sorfold.kommune.no
  Postadresse:Rådhuset 8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Kommunalsjef drift
  Telefon:75685045
  Epost:lisbeth.bernhardsen@sorfold.kommune.no
  Postadresse:8226 Straumen
  Besøksadresse:Sørfold Rådhus
  Åpningstid:08.00 - 15.45 08.00 - 15.00 (15.05 - 14.09)
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-12-14 12:29