Eldreråd 2019- 2023:

  • Fast medlem fra Strøksnes og Leirfjorden grendelag: Ann Katrin Sætrevik med Arnfinn Grovassbakk som varamedlem
  • Fast medlem fra Mørsvik grendelag: Irene Reffhaug og Ellinor  Horndal som varamedlem
  • Fast medlem fra Djupvik og Røsvik grendelag: Oddbjørn Jonassen og Kjell Hansen som varamedlem
  • Fast medlem fra Straumen: Mariann Strømdal og Magne Johansen som varamedlem.
  • Fast medlem fra Kvarv og Tørfjord: Tor Ankjell og Heidi Zakariassen som varamedlem.

Tor Ankjell er valgt til leder av eldrerådet og Mariann Strømdal er nestleder.

Servicekontoret på Rådhuset er rådets sekretariat. Du kan også sende en henvendelse til seniorrådet via dem, de har e-postadresse post@sorfold.kommune.no