Eldreråd 2023- 2027:

  • Fast medlem fra Strøksnes og Leirfjorden grendelag: Oddbjørg Odden med Ann Katrin Sætrevik som varamedlem
  • Fast medlem fra Mørsvik grendelag: Astrid Eliassen og Gunn Isaksen som varamedlem
  • Fast medlem fra Djupvik og Røsvik grendelag: Ole Johan Larsen og Kjell Hansen som varamedlem
  • Fast medlem fra Straumen: Mariann Strømdal og Magne Johansen som varamedlem.
  • Fast medlem fra tidligere Tørfjorden og omegn grendelag (nedlagt): Tor Ankjell og Heidi Zakariassen som varamedlem.

Tor Ankjell er valgt til leder av eldrerådet og Mariann Strømdal er nestleder.

Servicekontoret på Rådhuset er rådets sekretariat. Du kan også sende en henvendelse til seniorrådet via dem, de har e-postadresse post@sorfold.kommune.no