F.v. Merete Pedersen, Trine Vedal, Turid Willumstad, Kjellaug Bendiksen og Anniken Pedersen

De ansatte på økonomiavdelingen hilser de nye digitale løsningene velkommen. F.v. Merete Pedersen, Trine Vedal, Turid J. Willumstad, Kjellaug Bendiksen og Anniken Pedersen. Bente Storåker var ikke til stede da bildet ble tatt.

Raskere betaling og mer effektive rutiner

Økonomiavdelingen moderniserer sine rutiner, og bruk av elektronisk faktura for regninger til kommunen er på plass. I løpet av april tar vi i bruk elektronisk faktura også for regninger fra kommunen, dette kommer vi tilbake til.

Elektronisk faktura

Sørfold kommune ønsker primært å motta elektronisk faktura på standardformatet Elektronisk Handelsformat (EHF). Dette er en tjeneste som gir en rekke fordeler:

  • Raskere betaling – postgang og manuelle rutiner elimineres
  • Besparelser i form av papir, porto og automatiserte rutiner
  • Redusert risiko for feil (ved tasting og/eller tolking ved skanning)
  • I alle vår nye rammeavtaler er det et krav at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i EHF til
    vårt aksesspunkt.

Vi benytter Nets som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse: 9908:972417750.

Krav til faktura

Alle fakturaer skal:

  •  Stiles til Sørfold kommune, Fakturamottak, 8226 Straumen
  •  Merkes med ID etterfulgt av sekssifret ressursnummer, f. eks. ID 599999, som skal oppgis ved all bestilling av varer og tjenester

Mer generell informasjon om EHF, distribusjonskanaler (aksesspunkt) og nasjonalt adresseregister (ELMA) ligger på DIFI sine sider.

Sørfold kommune benytter Nets som aksesspunkt, og har følgende elektroniske adresse:

9908:972417750.